ریمو به عنوان تولیدکننده مبلمان خانگی و رستورانی و دکوراسیون های فروشگاهی مدرن از ترکیب و چوب فلز وارد بازار شد

در طی این سال ها از همان ابتدا از استادان حرفه ای که مهارت خود را صرف تولید محصولی مدرن و خاص می نمایند بهره گرفت.

کیفیت تنها مشخصه ای از محصول نیست بلکه مفهومی است از زیربنای تفکر ، خلاقیت و تولید..

ریمو حاصل تجربیات،احساس و پندار طراحی داخلی برای تحول سبک زندگی است.